Bhikhiben Kamabhai Vaghari

Item

Attached Media

bhu-VaghariBhikhibenKamabhai-ParmarNitubenArvindbhai_recordingaccess.mp3

bhu-VaghariBhikhibenKamabhai-ParmarNitubenArvindbhai_transcript.pdf

bhu-VaghariBhikhibenKamabhai_photo.jpg

bhu-VaghariBhikhibenKamabhai_consent.jpeg

Date

Description

Oral history told by Bhikhiben Kamabhai Vaghari. Bhikhiben is a female from Aritha. Bhungroo Irrigation technology is not used. No education level reported.
Gender: Female
Bhungroo Irrigation technology used: No
[Shares a recording with Nituben Arvindbhai Parmar]

Relation

bhu-ParmarNitubenArvindbhai

Extent

1 image
1 document

Language

Identifier

bhu-VaghariBhikhibenKamabhai